یازدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران

انجمن علمی داروسازان ایران

یازدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران

برگزار کننده گان : انجمن علمی داروسازان ایران
1077 1077 نفر این رویداد را مشاهده کردند

داروسازی یکی از رشته های بسیار تاثیر گذار در پیشرفت و توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع است . دارو و داروسازی به دلیل تاثیر در خور توجه ای که در سلامت نسل های حاضر و آینده دارد، از طرف دیگر دستیابی به دانش داروسازی مستلزم برخورداری از دانشهای پایه ای زیست شناسی ، فیزیک ،شیمی و حتی ریاضی است و شاید به همین دلیل باشد که داروسازی را چهار راه علوم میدانند، همواره مورد متوجه سیاستگزاران و برنامه ریزان کشوری بوده و در ملاحظات ملی و بین المللی مورد توجه خاص واقع شده است. ایران کشوری است با قدمت بسیار در علم داروسازی ، ایرانیان ر ا مبتکران اولیه تولید اشکال دارویی میدانند، قدیمی ترین شکل دارویی گزارش شده حب برزویه طبیب است که بیانگر برخورداری ایرانیان از دانش داروسازی در دوران باستان بوده است .
اطلاع از توفیقات و جایگاههای علمی ، اقتصادی واجتماعی نیاکان چنانچه همراه با افتخارات و سرآمدی باشد برای هر قومی محرک رشد و بار انگیزشی دارد و می تواند نسل های حاضر و آتی را به دستیابی به قله های رفیع تر از آنچه نیاکان آنان پایه ریزی کرده اند تشویق و هدایتگر باشد. از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که ” خدا بیامرزد کسی را که بداند از کجاست ، در کجاست و کجا می خواهد برود” این حدیث اساس مدیریت برنامه ریزی است . اگر بر نامه ریزان از گذشته و حال اطلاعات خوب وجامعی داشته باشند میتوانند برای آینده روشن تر برنامه ریزی کارآمدی داشته باشند. ایران در قرن بیست و یک به پشتوانه اندوخته ها و تجربه های گذشته چشم انداز 20 ساله ای را ترسیم کرده است که افق آن سال 1404 هجری شمسی و به تعبیری 2025 میلادی است . در این افق قرار است ایران بر تارک کشورهای منطقه در حوزه های علمی ، فن آوری ، اقتصادی و اجتماعی بدرخشد. دستیابی به این هدف مستلزم آگاهی از تصویر یا تصویرهایی از آینده است .
باید قادر باشیم تصویری از آینده ترسیم کنیم. در حوزه داروسازی که آموخته ایم و به ما یاد داده اند باید ببینیم در 13 سال آینده که افق این برنامه است دنیا در چه نقطه ای ایستاده است. علم داروسازی ، فن آوریهای دارویی ، خدمات حرفه ای داروسازی ، داروسازان سال 1404، بیماران در سال 1404 چه وضعیتی دارند که ما خود را برای آن دوران آماده کنیم. سال 2025 میلادی یا سال 1404 شمسی افق برای چشم انداز بیست ساله کشور است . برای سرآمدی در رشته داروسازی چه باید کرد؟
در این همایش تلاش شده است با دعوت از اساتید و محققان برجسته کشور در قالب سخنرانی و میزگرد حوزه های مختلف داروسازی در افق 1404 به بحث گذاشته شود، حوزه هایی نظیر :
– اقتصاد دارو در افق 1404 در ایران و جهان
– تکنولوژیها و اشکال دارویی در افق 1404
– چالشها و راهکارهای تجویز و مصرف منطقی داروها در افق 1404
– داروسازان و خدمات دارویی در افق1404
– دسترسی به دارو و خدمات دارویی در افق 1404
– عدالت در دسترسی به خدمات دارویی در افق 1404
– عوارض و اثرات ناخواسته داروها در افق1404
– فن آوریهای اطلاعات در افق1404
– داروهایی که در افق 1404 در خط اول درمان خواهند بود.
– چه بیماریهایی در افق 1404 چالشهای اصلی نظام سلامت هستند؟
– چالشهای حقوقی و قانونی دارو و داروسازی در افق 1404
– چالشهای اخلاقی دارو و داروسازی در افق 1404
– فرصتها و تهدیدهایی که نظام دارویی کشور درافق 1404 با آن مواجه است
– تضمین کیفیت فرآورده های دارویی در افق 1404 چگونه خواهد بود؟
– صنعت بیمه در افق 1404 به طور خاص در حوزه سلامت چه وضعیتی را خواهد داشت؟
– نقشه سلامت کشور در افق 1404 چگونه است؟
– از نگاه اپیدمیولوژیک وضعیت دارو و درمان در افق 1404 چگونه خواهد بود؟
– اقوام و جمعیتهای متنوع از نظر نژادی با چه چالشهایی در حوزه سلامت مواجه خواهند بود؟
و …. دیگر چالشها، دغدغه ها و سوالات دیگری که در طول مدت سه روز همایش به آنها پرداخته خواهد شد.
امید که این همایش قدمی در راه به تصویر کشیدن آینده باشد.
دکتر عباس کبریایی زاده
دبیر علمی همایش

جزئیات اضافی

موضوع رویداد - داروسازی و چشم اندازهای آینده

امتیاز بازآموزی - حداکثر امتیاز بازآموزی

مستندات رویداد -

برنامه-همایش-یازدهم.docx

دریافت

پيام-رئيس-انجمن-علمي-و-رئيس-همايش.docx

دریافت

سخن-دبیر-علمی.docx

دریافت

سخن-دبير-اجرايي.docx

دریافت
تاریخ ثبت نام به پایان رسیده است
 

تاریخ و ساعت برگزاری

شنبه 18 شهریور 1391 ساعت 09:30 لغایت
دوشنبه 20 شهریور 1391 ساعت 16:30
 

تاریخ پایان ثبت نام

جمعه 3 شهریور 1391
 

نوع رویداد

 

دسته بندی رویداد

اشتراک گذاری