نوزدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران

انجمن علمی داروسازان ایران

نوزدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران

برگزار کننده گان : انجمن علمی داروسازان ایران
2354 2354 نفر این رویداد را مشاهده کردند

جزئیات اضافی

موضوع رویداد - خدمات بیمار محور در داروسازی

امتیاز بازآموزی - 15 امتیاز بازآموزی

تاریخ ثبت نام به پایان رسیده است
 

تاریخ و ساعت برگزاری

چهارشنبه 9 شهریور 1401 ساعت 09:00 لغایت
جمعه 11 شهریور 1401 ساعت 19:30
 

تاریخ پایان ثبت نام

سه‌شنبه 8 شهریور 1401
 

نوع رویداد

 

دسته بندی رویداد

اشتراک گذاری