نهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران

مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام, انجمن علمی داروسازان ایران

نهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران

1099 1099 نفر این رویداد را مشاهده کردند

انجمن علمی داروسازان ایران در سال 1381 به عنوان نهادی تخصصی و علمی به طور مستقل از بطن انجمن داروسازان ایران پا به عرصه وجود گذاشت . شایان ذکراست که هسته های اولیه این انجمن با فعالیتهای آموزش مداوم در دهه 60 شکل گرفت این انجمن طی دو دوره انتخابات عمومی عهده دارآموزش و بازآموزی خیل عظیمی از همکاران داروساز بوده است . انجمن علمی داروسازان ایران نیز طی 9 دوره برگزاری همایش های سالیانه روز داروساز در شهریور ماه هر سال ونیز برگزاری دوره های مکرر بازآموزی های مدون وغیر مدون سعی در ارتقا کیفی آموزشها و دانسته های همکاران داروساز داشته است.
برنامه ریزی کلیه سرفصلهای تدریسی در آموزش مداوم داروسازان بر اساس نظرخواهیها و نیازجامعه داروسازی کشور طراحی شده و درتدوین واجرای آنها همواره از بهترین کارشناسان واساتید رشته های داروسازی کشور کمک وهمکاری طلبیده می شده است . مشارکت انبوه و فعال داروسازان کشور و استقبال چشمگیر ایشان از این برنامه ها شاهدی صادق بر این مدعاست تنها در سال 88 – 87تعداد12 برنامه بازآموزی مدون با حضور بالغ بر 2000داروساز توسط این انجمن برگزار شده است .
انجمن علمی داروسازان ایران علاوه بر به کارگیری اساتید و همکاران داروساز ازمساعدت وهمکاری سایر انجمن های تخصی پزشکی در برگزاری برنامه های آموزش مداوم خود بهره جسته است که از جمله آنها برگزاری همایش مشترک با همکاری انجمن علمی باروری ، ناباروری ایران درسال 85 و همایش مشترک با مرکز بیماری های پوست و جذام در سال 89 بوده است . علاوه بر مباحث کلاسیک نظری ، انجمن علمی داروسازان کشور اقدام به برپایی کارگاههای آموزشی ( work shop ) در زمینه های علوم بالینی دارویی بوده است ، به منظور رفاه حال آن دسته ازهمکارانی که بنا به دلایلی قادر به شرکت و حضوردر برنامه بخصوصی نبوده اند ، انجمن علمی داروسازان کشور اقدام به تدوین وتکثیر برنامه های تدریسی در قالب لوح فشرده ( CD) و انتشار مجموعه های حاوی اسلاید های تدریسی نموده است.
راه اندازی و بهره وری ازوب سایت انجمن علمی که حاوی کلیه برنامه های آموزش مداوم درقالب برنامه های آکروبات (pdf ) میباشد ازدیگر برنامه های در دست اقدام انجمن علمی داروسازان ایران درسال جاری است . طراحی ، تدوین و نظارت بر اجرای طرحهای پژوهشی کشوری رارتباط با وضعیت مصرف دارو والگوی منطقه ای و استانی کشور از این مصرف نیز جزو برنامه های کلان انجمن علمی داروسازان ایران محسوب می شود .
ازکارشناسان واعضای هیئت مدیره انجمن علمی داروسازان به عنوان بازوی قضاوت و کارشناسی کمیته های انتظامی سازمان نظام پزشکی کشوردرجلسات مختلف دعوت به عمل آورده و در موارد مختلف فقط از نظرات کارشناسی ایشان استفاده میشود .
کمیته سطح بندی و ارزشیابی داروسازی بیمارستانی وبخش ارائه خدمات و مراقبت های دارویی درمرکز مستقر دروزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی نیز جهت کارشناسی های تخصصی خود ازاعضای انجمن علمی داروسازان بهره میگیرد.
انجمن علمی داروسازان ایران دربرنامه های آتی خود سعی بر آن دارد تا بافاصله گرفتن از قالب های معمول و سنتی آموزشی که به سخنرانیهای تک نفره و مونولوگ محدودمی شود به بحث های گروهی وتخصصی (Panel discussion) درچارچوب های کارگاههای آموزشی روی آورد که همایش سالیانه روز داروساز با موضوع بیماری های پوست درسال جاری نمونه ای از آنها محسوب می شود.
در سال 1388 انجمن علمی داروسازان ایران موفق شد که از محل درآمد بازآموزی ها و همایش های سالیانه دفتر مستقلی در خیابان سهروردی تهران خریداری نماید که محل دبیرخانه فعلی انجمن علمی و مرکز تشکیل جلسات هیات مدیره انجمن علمی داروسازان ایران محسوب می شود.
هیئت مدیره انجمن علمی داروسازان کشور بر اساس آخرین آنتخابات به قرار زیر گزینش شده اند :

1 – آقای دکتر سید حمیدخویی ریاست انجمن
2 – اقای دکترسید جمال سعیدواقفی نایب رئیس انجمن
3 – آقای دکترفریبرز فرساد دبیر انجمن
4- آقای دکتراحمد رهنمای چیت ساز خزانه دارانجمن
5 – آقای دکتر وحید محلاتی عضو هیئت مدیره
6 – آقای دکتررضا ابوالفضلی عضوهیئت مدیره
7 – آقای دکتر علی سبحانیان عضو هیئت مدیره
8 – آقای دکتر کارگر بازرس انجمن

جزئیات اضافی

موضوع رویداد - تازه های بیماری های پوست و مو

امتیاز بازآموزی - با امتیاز بازآموزی

مستندات رویداد -

برنامه-نهمین-همایش-سالیانه.docx

دریافت

کاتالوگ.docx

دریافت
تاریخ ثبت نام به پایان رسیده است
 

تاریخ و ساعت برگزاری

چهارشنبه 30 تیر 1389 ساعت 09:30 لغایت
جمعه 1 مرداد 1389 ساعت 15:30
 

تاریخ پایان ثبت نام

جمعه 18 تیر 1389
 

نوع رویداد

 

دسته بندی رویداد

اشتراک گذاری