دکتر سید علی سبحانیان

دکتر سبحانیان پس از اخذ مدرک دیپلم برای ادامه ی تحصیل به لندن رفت. او در دانشگاه UCL انگلستان مدرک داروسازی خود را گرفت و در رشته ­ی شیمی دارویی به ادامه ی تحصیل پرداخت. دکتر سبحانیان از جمله داروسازانی ست که موفقیت ها و فعالیت های گسترده ای در همه ی جنبه های صنعت دارو از جمله تولید، پخش، واردات و بازاریابی داشته است. دکتر سبحانیان در سال 78 به ایران بازگشت و در سال 79، شرکت شفایاب را پای...

دکتر میثم خانلربیک

سال و محل تولد: ۱۳۰۱، بروجرد رشته‌تخصصی: زبان و ادبیات فارسی فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مشارکت در طرح ترجمه مقالات دایره المعارف اسلام چاپ لیدن هلند، عضو شورای مشاوران کتابخانه ملی، همکاری در تألیف دایره‌المعارف‌های فارسی، استاد ممتاز دانشگاه تهران، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، عضو شورای عالی علمی مراکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی و مدیر بخش اد...

دکتر محمدرضا شانه ساز

سال و محل تولد: ۱۳۰۱، بروجرد رشته‌تخصصی: زبان و ادبیات فارسی فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مشارکت در طرح ترجمه مقالات دایره المعارف اسلام چاپ لیدن هلند، عضو شورای مشاوران کتابخانه ملی، همکاری در تألیف دایره‌المعارف‌های فارسی، استاد ممتاز دانشگاه تهران، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، عضو شورای عالی علمی مراکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی و مدیر بخش اد...

دکتر علی رزازان

سال و محل تولد: ۱۳۰۱، بروجرد رشته‌تخصصی: زبان و ادبیات فارسی فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مشارکت در طرح ترجمه مقالات دایره المعارف اسلام چاپ لیدن هلند، عضو شورای مشاوران کتابخانه ملی، همکاری در تألیف دایره‌المعارف‌های فارسی، استاد ممتاز دانشگاه تهران، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، عضو شورای عالی علمی مراکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی و مدیر بخش اد...

دکتر سید حمید خویی

دکتر سید حمید خویی، متولد 1335 سوابق تحصیلی و اجرایی - دکترای داروسازی از دانشگاه تهران - سرپرست سابق داروخانه های دانشکده داروسازی و دانشگاه علوم پزشکی تهران - عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران - رئیس انجمن علمی داروسازی ایران - نایب رئیس شورایعالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - عضو کمیته سلامت معنوی فرهنگستان علوم ...

دکتر فرشاد هاشمیان

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، عضو بورد داروسازی بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، عضو شورای عالی مراکز تحقیقاتی، معاونت پزشکی، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تهران، عضو شورای پژوهشی مراکز تحقیقاتی، معاونت پزشکی، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تهران، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازی بالینی آسیایی ) ،(ACCPعضو کمیته منتخب دانشگاه علوم پ...

دکتر مسعود جلال

سال و محل تولد: ۱۳۰۱، بروجرد رشته‌تخصصی: زبان و ادبیات فارسی فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مشارکت در طرح ترجمه مقالات دایره المعارف اسلام چاپ لیدن هلند، عضو شورای مشاوران کتابخانه ملی، همکاری در تألیف دایره‌المعارف‌های فارسی، استاد ممتاز دانشگاه تهران، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، عضو شورای عالی علمی مراکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی و مدیر بخش اد...

دکتر عباس کبریایی زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران خرداد ماه 1345 در کویر اردستان متولد شد. وی در سال 63 در کنکور شرکت کرد و در رشته داروسازی دانشگاه تهران قبول ‌شد. رییس هیات مدیره تامین اجتماعی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده داروسازی تهران ازسال 1374 لغایت1377 مدیرکل نظارت براموردارو ازسال 1377 لغایت 1382 دبیر کمیته بازنگری نظام آموزشی داروسازی ایران ازسال ...