هجدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران – تازه های دارو درمانی و دارو رسانی

انجمن علمی داروسازان ایران به اطلاع همکاران محترم میرساند هجدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان با عنوان تازه های دارو درمانی و دارو رسانی با حداکثر امتیاز بازآموزی همچون سالیان گذشته مورخ 2 لغایت 4 شهریور ماه جاری در سالن همایش ه...

هفدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران – باروری ناباروری و اختلالات جنسی

بسمه تعالي

شانزدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران – بیماریهای اعصاب ، روان و اعتیاد

اطلاعیه همایش سالیانه روز داروساز سال 96 شانزدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران با موضوع بیماریهای اعصاب ، روان واعتیاد 

پانزدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران – بیمار ، داروساز و داروخانه

زمان برگزاری پانزدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران با موضوع بیمار ، داروساز و داروخانه بسمه تعالی

چهاردهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران – تجویز منطقی دارو و نقش داروساز در نظام سلامت

بسمه تعالی چهاردهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران

سیزدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران – دارو درمانی در جمعیت های ویژه

بسمه تعالی انجمن علمی داروسازان ایران به اطلاع همکاران عزیز داروساز و پزشک میرساند