اطلاعیه ثبت نام کنفرانس علمی یک روزه دارو درمانی سوء مصرف مواد اسفند ماه ۱۴۰۱

انجمن علمی داروسازان ایران به اطلاع همکاران محترم میرساند جهت ثبت نام در برنامه کنفرانس علمی یک روزه حضوری این انجمن در سالن غرضی (بیمارستان میلاد) به سامانه آموزش کل مداوم انجمن علمی داروسازان ایران  به آدرس https://ispha.ircme.ir مراجعه نمایند. برگزاری برنامه کنفرانس علمی یک روزه حضوری با جزئیات ذیل: برنامه کنفرانس علمی یک روزه حضوری با موضوع دارودرمانی سوء مصرف مواد– جمعه 12 اسفند ماه ...

اطلاعیه ثبت نام در وبینار های انجمن علمی داروسازان ایران اسفند 1401

انجمن علمی داروسازان ایران به اطلاع همکاران محترم میرساند جهت ثبت نام در برنامه های وبینار این انجمن مورخ 6 اردیبهشت ساعت 10 صبح به سامانه آموزش کل مداوم انجمن علمی داروسازان ایران به آدرس https://ispha.ircme.ir مراجعه نمایند. برگزاری برنامه وبینار علمی با جزئیات ذیل: • برنامه وبینار دارو ...

اطلاعیه ثبت نام در وبینار های انجمن علمی داروسازان ایران اردیبهشت 1401

انجمن علمی داروسازان ایران به اطلاع همکاران محترم میرساند جهت ثبت نام در برنامه های وبینار این انجمن مورخ 6 اردیبهشت ساعت 10 صبح به سامانه آموزش کل مداوم انجمن علمی داروسازان ایران به آدرس https://ispha.ircme.ir مراجعه نمایند. برگزاری برنامه وبینار علمی با جزئیات ذیل: • برنامه وبینار OTC ت...

اطلاعیه ثبت نام در وبینار های انجمن علمی داروسازان ایران فروردین 1401

انجمن علمی داروسازان ایران به اطلاع همکاران محترم میرساند جهت ثبت نام در برنامه های وبینار این انجمن مورخ 20 فروردین ساعت 10 صبح به سامانه آموزش کل مداوم انجمن علمی داروسازان ایران به آدرس https://ispha.ircme.ir مراجعه نمایند. برگزاری برنامه وبینار علمی با جزئیات ذیل: • برنامه وبینار مکمل ...

نتایج رونمایی انتخابات انجمن علمی داروسازان ایران

جهت اطلاع از نتایج رونمایی انتخابات انجمن علمی داروسازان ایران لطفا به آدرس سایت زیر مراجعه نمایید: http://ima-net.ir/Default.aspx?electionResult=10172

لیست کاندیداهای هیات مدیره و بازرس جهت انتخابات پیش رو

همکاران گرامی ضمن سپاس فراوان از مشارکت جنابعالی در انتخابات پیش رو بدینوسیله لیست کاندیداهای هیات مدیره و بازرس جهت انتخاب 7 هیات مدیره و یک بازرس تقدیم میشود:دکتر پیشوا - دکتر جلال - دکتر چالاکی - دکتر حدیدی - دکتر خدایی منش - دکتر خوئی - دکتر رحمانی - دکتر رزازان - دکتر زرگرزاده - دکتر سبزواری - دکتر محبوبی - دکتر محبی - دکتر هادی پورجهرمی - دکتر هاشمیان - دکتر والی و در سمت بازرس : دکتر اذا...

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) انجمن علمی داروسازان ایران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) موسسه غیر تجاری انجمن علمی داروسازان ایران با شماره ثبت41052 شناسه ملی14006609226 به اطلاع کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی داروسازان ایران می رساند که مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) این انجمن در روز سه شنبه مورخ 1400/08/18 تشکیل اما به علت به حد نصاب نرسیدن اعضا رسمیت نیافت. لذا بدینوسیله از تمامی اعضای پیوسته انجمن دع...

لیست نامزدهای هیئت مدیره و بازرس در انتخابات سال 1400

انجمن علمی داروسازان ایران به اطلاع همکاران محترم میرساند انتخابات هیات مدیره و بازرسین انجمن علمی بصورت الکترونیک در سامانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی به آدرس http://election.ima-net.ir روز جمعه مورخ 1400/09/19 از ساعت 00:15 تا 23:45 بصورت الکترونیک برگزار میگردد، لیست نامزدهای کاندیداتوری در هیات مدیره و بازرسی ان...

دعوت از اعضای پیوسته انجمن علمی داروسازان ایران جهت شرکت در انتخابات انجمن

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول) موسسه غیر تجاری انجمن علمی داروسازان ایران با شماره ثبت 41052 شناسه ملی 14006609226 بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی داروسازان ایران برای حضور در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول انجمن که در روز جمعه مورخ 19 /1400/09 از ساعت 00:15 تا 23:45 بصورت الکترونیک به آدرس iman.behdasht.gov.ir تشکیل می...

تمدید مهلت ثبت نام کاندیداتوری انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن علمی تا ۲۰ مهر ماه

به اطلاع کلیه اعضای محترم انجمن علمی داروسازان ایران میرساند که مهلت ثبت نام کاندیداتوری انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن علمی تا سه شنبه ۲۰مهر ماه تمدید گردیده است . لذا از کلیه متقاضیان واجد الشرایط کاندیداتوری هیات مدیره و بازرسی دعوت می شود که تا مورخ 20 مهر ماه مدارک خود را شامل: تصویر کارت ملی ، صفحه اول شناسنامه، یک قطعه عکس، فایل رزومه تکمیل شده ، فای...