اطلاعیه ثبت نام در وبینار مجازی مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها – جمعه 3 آذرماه 1402

انجمن علمی داروسازان ایران به اطلاع همکاران محترم میرساند :

برگزاری برنامه وبینار مجازی مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها – جمعه 3 آذرماه 1402

 

وبینار مجازی مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها – جمعه 3 آذرماه 1402

ساعتموضوعسخنرانتخصص
9:30 الی 10مصرف منطقی آنتی بیوتیک هادکتر نیایش محبیمتخصص داروسازی بالینی
10:30 الی 12آنتی بیوتیک های جدید : ملاحظات و کاربردهای بالینیدکتر کیهان محمدیمتخصص داروسازی بالینی