کارگاه گپ و گفت پیرامون ادامه تحصیل پس از دکتری عمومی داروسازی

کارگاه گپ و گفت پیرامون ادامه تحصیل پس از دکتری عمومی داروسازی

سخنرانان : دکتر امیر رضازاده – دکتر مهدیه رحمانی – دکتر دانیال خیاطان – دکتر فرناز ضرابی – دکتر علیرضا اسماعیلی

مکان : انجمن علمی داروسازان ایران

زمان چهارشنبه 17 مرداد 1402 ساعت 08:30

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های 44770603 و 44770725 تماس حاصل فرمایید.