نمایشگاه جانبی بخشی از برنامه‌های رویداد انجمن علمی داروسازان ایران

در بیستمین همایش انجمن علمی داروسازان ایران نیز علاوه بر بخش علمی و آموزشی نمایشگاهی از دستاوردهای شرکت‌های داروسازی برگزار می‌شود. در بخش نمایشگاهی، شرکت‌های داروسازی حاضر در نمایشگاه، با معرفی جدیدترین محصولات و دستاوردهای خود، پذیرای بازدیدکنندگان خواهند بود. لازم به‌ذکر است نمایندگان شرکت‌های داروسازی می‌توانند برای رزرو فضاهای نمایشگاهی و تبلیغاتی این همایش با دبیرخانه رویداد (موسسه رسایش) به شماره تلفن ۸۸۲۰۳۸۴۵ – ۰۲۱ تماس حاصل نمایند.