اطلاعیه ثبت نام کنفرانس علمی یک روزه دارو درمانی سوء مصرف مواد اسفند ماه ۱۴۰۱

انجمن علمی داروسازان ایران به اطلاع همکاران محترم میرساند جهت ثبت نام در برنامه کنفرانس علمی یک روزه حضوری این انجمن در سالن غرضی (بیمارستان میلاد) به سامانه آموزش کل مداوم انجمن علمی داروسازان ایران  به آدرس https://ispha.ircme.ir مراجعه نمایند.

برگزاری برنامه کنفرانس علمی یک روزه حضوری با جزئیات ذیل:

برنامه کنفرانس علمی یک روزه حضوری با موضوع دارودرمانی سوء مصرف مواد– جمعه 12 اسفند ماه با 2/5 امتیاز بازآموزی

کد = 193598    جمعه مورخ : 12-12-1401   ساعت : 8-12:30

ثبت نام در سامانه: https://ispha.ircme.ir

دبیرخانه انجمن علمی داروسازان ایران

 

کنفرانس علمی یک روزه دارو درمانی سوء مصرف مواد – جمعه ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۱

ساعتموضوعسخنرانتخصص
8 الی 9:30مبانی سوء مصرف مواددکتر نیایش محبیمتخصص فارماکوتراپی
9:30 الی 10دارودرمانی سوء مصرف اوپیوئیدها،مواد محرکدکتر نیایش محبیمتخصص فارماکوتراپی
10:30 الی 12:30پنل چالش های درمان سوء مصرف مواددکتر فرشاد هاشمیان - دکتر محمدرضا زرگرزاده - دکتر نیایش محبیمتخصص فارماکوتراپی - متخصص فارماسوتیکس (فعال صنعت) - متخصص فارماکوتراپی