اطلاعیه ثبت نام در وبینار های انجمن علمی داروسازان ایران اسفند 1401

انجمن علمی داروسازان ایران به اطلاع همکاران محترم میرساند جهت ثبت نام در برنامه های وبینار این انجمن مورخ 6 اردیبهشت ساعت 10 صبح به سامانه آموزش کل مداوم انجمن علمی داروسازان ایران به آدرس https://ispha.ircme.ir مراجعه نمایند.
برگزاری برنامه وبینار علمی با جزئیات ذیل:

• برنامه وبینار دارو درمانی پوست و مو – پنجشنبه 4 اسفند ماه با 3 امتیاز بازآموزی
کد=38068 پنجشنبه مورخ :04-12-1401 ساعت: 13-10

شروع ثبت نام در برنامه 12 بهمن ماه ساعت :5510 صبح-آدرس سامانه: https://ispha.ircme.ir

دبیرخانه انجمن علمی داروسازان ایران

 

وبینار دارو درمانی پوست و مو – پنجشنبه 4 اسفند ماه 1401

ساعتموضوعسخنرانتخصص
10 الی 11:30دارو درمانی آکنهدکتر آزاده اشراقیمتخصص داروسازی بالینی
11:30 الی 13دارو درمانی شوره سر ، ریزش مو و اگزمادکتر نیایش محبیمتخصص داروسازی بالینی