دکتر رزازان: سعی ما برای بهترین بودن است

دکتر علی رزازان عضو هیات مدیره انجمن علمی داروسازان ایران درباره شرایط برگزاری نوزدهمین همایش این انجمن گفت: تلاش های بسیاری در این دوره انجام شد که با توجه به وقفه دوساله در برگزاری این رویداد، بتوانیم بهترین عملکرد اجرایی را داشته باشیم؛ بنابراین از همه امکانات علمی و اجرایی در برگزاری همایش نوزدهم استفاده کردیم.
وی همچنین با اشاره به تغییر محل و زمان برگزاری تنها چند هفته مانده به زمان همایش تاکید کرد: این موضوع بسیاری از برنامه ریزی های ما را تغییر داد اما با توجه به اینکه انجمن در این دوره با یکی از بهترین گروه های اجرایی در این زمینه همکاری کرد، نه تنها مشکلی در برگزاری نداشتیم، که در حال سپری کردن بهترین دوره ها هستیم.
این عضو هیات مدیره انجمن علمی داروسازان ایران درباره محتوای علمی این همایش تاکید کرد: سطح علمی پنل ها و کارگاه های این دوره همایش انجمن علمی داروسازان ایران هم از نظر علمی و هم از نظر کاربردی در سطح بالایی قرار دارد و تا امروز اکثر شرکت کنندگان از آن رضایت داشته اند.
دکتر رزاران تصریح کرد. قطعا در برگزاری تمام رویدادها مشکلاتی وجود دارد اما همه سعی ما برای اجرای هرچه بهتر این همایش بوده است.
نو

نوزدهمین همایش انجمن علمی داروسازان ایران از ۹ تا ۱۱ شهریور در مرکز همایش های هتل المپیک تهران در حال برگزاری