اطلاعیه ثبت نام در وبینار های انجمن علمی داروسازان ایران اردیبهشت 1401

انجمن علمی داروسازان ایران به اطلاع همکاران محترم میرساند جهت ثبت نام در برنامه های وبینار این انجمن مورخ 6 اردیبهشت ساعت 10 صبح به سامانه آموزش کل مداوم انجمن علمی داروسازان ایران به آدرس https://ispha.ircme.ir مراجعه نمایند.
برگزاری برنامه وبینار علمی با جزئیات ذیل:

• برنامه وبینار OTC تراپی در بیماری های تنفسی و گوارشی – پنجشنبه 22 اردیبهشت با 3 امتیاز بازآموزی
کد=179979 پنجشنبه مورخ :22-2-1401 ساعت: 12-9

شروع ثبت نام در برنامه 20 فروردین ساعت 10 صبح-آدرس سامانه: https://ispha.ircme.ir

دبیرخانه انجمن علمی داروسازان ایران

 

وبینار مجازی OTC تراپی – پنجشنبه 22 اردیبهشت 1401

ساعتموضوعسخنرانتخصص
8:30 الی 10OTC تراپی در مشکلات تنفسیدکتر رامین ابریشمیمتخصص داروسازی بالینی
10 الی 11:30OTC تراپی در مشکلات گوارشیدکتر سولماز حسنیمتخصص داروسازی بالینی