نتایج رونمایی انتخابات انجمن علمی داروسازان ایران

جهت اطلاع از نتایج رونمایی انتخابات انجمن علمی داروسازان ایران لطفا به آدرس سایت زیر مراجعه نمایید:

http://ima-net.ir/Default.aspx?electionResult=10172