لیست نامزدهای هیئت مدیره و بازرس در انتخابات سال 1400

انجمن علمی داروسازان ایران به اطلاع همکاران محترم میرساند انتخابات هیات مدیره و بازرسین انجمن علمی بصورت الکترونیک در سامانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی به آدرس http://election.ima-net.ir روز جمعه مورخ 1400/09/19 از ساعت 00:15 تا 23:45 بصورت الکترونیک برگزار میگردد، لیست نامزدهای کاندیداتوری در هیات مدیره و بازرسی انجمن علمی داروسازان ایران به شرح ذیل میباشد:

لیست نامزد های کاندید در سمت هیئت مدیره انجمن علمی داروسازان

 

ردیفنامنام خانوادگی
1دکتر سید پویانپیشوا
2دکتر مسعودجلال
3دکتر وحیدهچالاکی
4دکتر نغمهحدیدی
5دکتر فرهادخدایی منش
6دکتر سید حمیدخوئی
7دکتر منصوررحمانی
8دکتر علیرزازان
9دکتر محمد رضازرگرزاده
10دکتر امیدسبزواری
11دکتر آرشمحبوبی
12دکتر نیایشمحبی
13دکتر مهساهادی پور جهرمی
14دکتر فرشادهاشمیان
15دکتر احسانوالی

لیست نامزد های کاندید در سمت بازرس انجمن علمی داروسازان

 

ردیفنامنام خانوادگی
1دکتر میثمخانلربیک
2دکتر علیرضااذانی
3دکتر مهیارحبیبی
4دکتر کتایونعزیز زاده