اطلاعیه شماره دو – اطلاع رسانی عضویت اعضاء در سامانه

به اطلاع کلیه همکاران داروساز میرساند که درخواست عضویت در سامانه انتخابات الکترونیک انجمن های علمی گروه پزشکی(http://ima-net.ir ) فقط جهت اعضای ثبت نام شده که عضو انجمن علمی می باشند، پذیرفته و تائید میگردد.
لذا همکارانی که تاکنون اقدام به عضویت در انجمن علمی داروسازان ایران نکرده اند باید قبل از ورود به سامانه نسبت به عضویت در انجمن اقدام نمایند.
یادآور می شود جهت عضویت جدید در انجمن لازم است مدارک ذیل در ساعات اداری به دفتر انجمن واقع در خیابان سهروردی شمالی- خیابان پالیزی یا شهید قندی غربی- روبروی کوچه 20- پلاک 76- ط 5- واحد 16 تحویل داده شود یا مدارک به ایمیل انجمن به آدرس info@ispha.ir ارسال گردد.
1- کپی دانشنامه تحصیلی داروسازی
2- کپی کارت نظام پزشکی
3- کپی کارت ملی
4- یک قطعه عکس 4*3
5- تکمیل فرم عضویت ( که در سایت قرار داده شده است)
6- فیش پرداخت حق عضویت مبلغ 100 هزار تومان برای متخصصین و 50 هزار تومان برای داروسازان عمومی
( واریزی به حساب به شماره 0108107158009 یا شماره کارت 6037991199522099 بانک ملی بنام انجمن علمی داروسازان ایران)

دبیرخانه انجمن علمی داروسازان ایران