برگزاری وبینار علمی مکمل ها و واکسیناسیون در بارداری توسط انجمن علمی داروسازان

انجمن علمی داروسازان ایران با همکاری شرکت درسا دارو برگزار می‌کند:
وبینار مجازی مکمل ها و واکسیناسیون در بارداری

زمان:پنجشنبه ۱۱ شهریور ماه
ساعت : ۹ الی ۱۲
ثبت نام :
از طریق سایت آموزش کل مداوم : www.ircme.ir
هزینه ثبت نام : توسط شرکت داروسازی درسا دارو پرداخت شده است.