دکتر سید علی سبحانیان

دکتر سبحانیان پس از اخذ مدرک دیپلم برای ادامه ی تحصیل به لندن رفت. او در دانشگاه UCL انگلستان مدرک داروسازی خود را گرفت و در رشته ­ی شیمی دارویی به ادامه ی تحصیل پرداخت.

دکتر سبحانیان از جمله داروسازانی ست که موفقیت ها و فعالیت های گسترده ای در همه ی جنبه های صنعت دارو از جمله تولید، پخش، واردات و بازاریابی داشته است.

دکتر سبحانیان در سال 78 به ایران بازگشت و در سال 79، شرکت شفایاب را پایه گذاری کرد. با وجود این فعالیتهای گسترده می توان دکتر سبحانیان را جزو معدود افراد کم حاشیه در صنعت دارو معرفی کرد.

دکتر سبحانیان در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران است