۵ شهریور گرامیداشت روز دانشمند نامی رازی و روز داروساز

یادمان نرود دردمندان را چون چشمانمان گرامی بداریم که رازی این دانش را به بهای چشم‌هایش به ما رسانده است. ۵ شهریور روز بزرگداشت دانشمند نامی  محمدبن زکریای رازی و روز داروساز بر کلیه زحت کشان عرصه درمان گرامی باد