اعلام جزئیات برگزاری وبینار علمی انجمن علمی داروسازان ایران

بسمه تعالی

انجمن علمی داروسازان ایران به اطلاع همکاران محترم میرساند جهت ثبت نام برنامه وبینار واکسیناسیون به سامانه آموزش کل مداوم انجمن علمی داروسازان ایران به آدرس https://ispha.ircme.ir مراجعه نمایند

برگزاری برنامه وبینار علمی با جزئیات ذیل:

• برنامه وبینار واکسیناسیون ( انواع واکسن ها- واکسن HPV- واکسن آنفولانزا) با 3 امتیاز بازآموزی

کد=156580     چهارشنبه مورخ:5-6-99    ساعت: 16-13

• برنامه وبینار واکسیناسیون (واکسن اطفال- واکسن ب-ث-ژ) با 3 امتیاز بازآموزی

کد=156581      پنجشنبه مورخ:6-6-99    ساعت: 16-13

 

دبیرخانه انجمن علمی داروسازان ایران