اطلاعیه مهم انجمن علمی داروسازان ایران پیرو روز داروساز

به اطلاع  کلیه همکاران محترم  داروساز میرساند آنچه که بعنوان چهل و دومین همایش ملی روز داروساز منتشر گردیده است ربطی به انجمن علمی داروسازان ایران و همایش سالیانه این انجمن که هر ساله مقارن با روز داروساز برگزار میشده و امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده است، ندارد.
دبیرخانه انجمن علمی داروسازان ایران