اطلاع رسانی چهاردهمین نشست فصلی انجمن دی ماه 98

انجمن علمی داروسازان ایران به اطلاع همکاران محترم داروساز میرساند چهاردهمین نشست فصلی انجمن علمی با عنوان مکمل ها و فرآورده های گیاهی و در کنار آن برنامه داروهای بدون نسخه با نگاه به سند جامع ارائه خدمات داروساز (هر کدام با 15 امتیاز بازآموزی
مکان: سالن همایش های بیمارستان میلاد- مورخ 18-20 دی ماه سال جاری
جهت ثبت نام لطفا با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید
02126209358-02126293379-02126293306