اطلاعیه نحوه ثبت نام همایش روز داروساز شهریور ماه 98

بسمه تعالي
اطلاعیه شرکت درهجدهمین همایش سالیانه انجمن علمي داروسازان ایران
به اطلاع كليه همكاران محترم و عزیز داروساز ميرساند كه با استعانت از الطاف الهي هجدهمين همايش ساليانه انجمن علمي داروسازان ايران مقارن با روز داروساز در تاريخ 2 لغايت 4 شهريورماه 98 با 15 امتیاز بازآموزی در سالن همايش هاي رازي برگزار ميگردد
در همايش سه روز امسال همكاران داروساز با تازه های دارو درمانی و دارو رسانی آشنا خواهند شد
گروه هدف برنامه که مجاز به ثبت نام هستند:
دکتری حرفه ای داروسازی عمومی
کارشناسی ارشد داروسازی
کارشناسی داروسازی
شروع ثبت نام
98/4/19
همکاران گرامی جهت ثبت نام و پرداخت هزینه میتوانند با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند
02126293306-02126293358
02126293379-02126209358

بعد از ثبت نام و مشخص شدن مبلغ ثبت نام میتوانید وجه مورد نظر خود را به شماره حساب 0108107158009بانک ملی بنام انجمن علمی داروسازان ایران یا به شماره کارت 6037691796747665بانک صادرات بنام دکتر بابک حیدری واریز نمایید

دبیرخانه انجمن علمی داروسازان ایران