هجدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران – تازه های دارو درمانی و دارو رسانی

انجمن علمی داروسازان ایران به اطلاع همکاران محترم میرساند

هجدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان با عنوان تازه های دارو درمانی و دارو رسانی با حداکثر امتیاز بازآموزی همچون سالیان گذشته مورخ 2 لغایت 4 شهریور ماه جاری در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزارخواهد شد

اطلاعات و نحوه چگونگی ثبت نام از طریق پیامک و همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد

دبیرخانه انجمن علمی داروسازان ایران