برگزاری کارگاه اصول بهینه انبارش و توزیع دارو(GDP-GSP)

بسمه تعالی

انجمن علمی داروسازان ایران در نمایشگاه ایران فارما برگزار میکند

کارگاه آموزشی اصول بهینه انبارش و توزیع دارو

(GDP-GSP)

مدرس:رامین عدلی

تاریخ برگزاری چهارشنبه 24 شهریور سال 95

مکان:نمایشگاه بین المللی-بزرگراه چمران

Bسالن

هزینه ثبت نام=50000 تومان

جهت ثبت نام با سرکار خانم موحد با شماره تلفن 02177687801-02177687901 تماس حاصل نمایید

جهت ثبت نام مبلغ مورد نظر را به شماره حساب:0108107158009 یا شماره کارت 6037991199522099 بانک ملی بنام انجمن علمی داروسازان ایران واریز نمایید

اطلاعات واریز را به سرکار خانم موحد اعلام نمایید