هفتمین نشست فصلی انجمن علمی داروسازان ایران با موضوع تجویز و مصرف منطقی مکمل ها

بسمه تعالی

انجمن علمی داروسازان ایران برگزار مینماید

هفتمین نشست فصلی انجمن علمی داروسازان ایران با موضوع

-سومین کنفرانس تجویز و مصرف منطقی مکمل ها با 17 امتیاز بازآموزی -برای کلیه پزشکان عمومی و داروسازان

 زمان:11-9 دی ماه 94 مکان:سالن همایش های بین المللی رازی

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت ذیل مراجعه و یا با شرکت نیاز طب آریا تماس حاصل نمایید

02188341806

http://www.ntaria.com/retrainings/signform.aspx?rid=101020&memid=0

alt