چهاردهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران – تجویز منطقی دارو و نقش داروساز در نظام سلامت

بسمه تعالی

چهاردهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران

 با عنوان  سمینار تجویز منطقی دارو و نقش داروساز در نظام سلامت

4 تا 6 شهریورماه سال جاری- 18 امتیاز بازآموزی- مرکز همایش های بین المللی رازی

 توضیحات جهت ثبت نام:

همکاران محترم : شرکت توزیع داروپخش  هزینه ثبت نام 1500 تن از همکاران داروساز موسس داروخانه را عهده دار شده است  .این همکاران  بر اساس ملاک و معیارهای شرکت نامبرده انتخاب میگردند.
(ثبت نام در دبیرخانه بصورت تلفنی  و با پرداخت هزینه از تاریخ 10 مرداد ماه شروع و در تاریخ 94/05/18 ظرفیت ثبت نام تکمیل گردید)

هزینه ثبت نام افراد عضو انجمن علمی و افراد غیر عضو در این سمینار  به شرح ذیل است :

نام رشتهافراد  عضو انجمن علمی  ثبت نام سه روز همایش (ریال)افراد غیر عضو ثبت نام سه روز همایش(ریال)
 داروسازی  دکترای حرفه ای400،000800،000
پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ایعضو انجمن نمیتوانند باشند500،000
پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ایعضو انجمن نمیتوانند باشند500،000
 داروسازی | کارشناسی ارشد400،000500،000
داروسازی | کارشناسی400،000500،000
ثبت نام در روز اول همایش (با شرط وجود ظرفیت خالی)500،000855،000
 

از همکاران عزیز عضو درخواست میشود جهت استفاده از تخفیف ثبت نام اصل و کپی کارت عضویت خود را ارئه نمایند.

همکاران محترم بعد از مراحل ثبت اطلاعات در دبیرخانه لطفا مبلغ ثبت نامی خود را به شماره حساب بانک ملی  0108107158009 یا   شماره کارت( 6037991199522099) بنام انجمن علمی داروسازان ایران واریز و اطلاعات فیش  و یا کارت خود را با مشخصات خود سریعا(ظرف 24 ساعت) به دفتر انجمن بشماره 88515829-021 فاکس نمایید در غیر اینصورت ثبت نام  قطعی نبوده و  افراد دیگر جایگزین خواهند شد.

دبیرخانه انجمن علمی داروسازان ایران

02188515830-31