تبریک انجمن علمی جهت انتصاب دکتر هاشمیان به ریاست دانشکده داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی

بسمه تعالی

برادر گرامی جناب آقای دکتر فرشاد هاشمیان

 انتصاب حضرتعالی را به ریاست دانشکده داروسازی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی تهنیت عرض نموده و برای حضرتعالی سلامتی و موفقیت روزافزون را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم

انجمن علمی داروسازان ایران