محل برگزاری انتخابات انجمن علمی داروسازان ایران

بسمه تعالی

 

انتخابات انجمن علمی داروسازان ایران

 

روز جمعه 7 آذر 

ساعت 9:30 لغایت 11:30

 سالن 2 طبقه زیرهمکف سالن همایش های رازی 

 

لازم به یادآوری است  جهت شرکت در انتخابات همراه داشتن کارت عضویت انجمن علمی داروسازان ایران الزامی است