آخرین مهلت صدور و دریافت کارت

بسمه تعالی

انجمن علمی داروسازان ایران به اطلاع همکاران محترم میرساند

 

با توجه به اینکه شرکت در انتخابات  انجمن علمی منوط به داشتن کارت عضویت انجمن علمی میباشد و در محل انتخابات توزیع کارت انجام نمیشود

آخرین فرصت صدور کارت و یا تمدید کارت عضویت :ساعت 12 چهارشنبه 5 آذر

آخرین فرصت دریافت کارت:ساعت 12 پنجشنبه 6 آذر