اعلام اسامی کاندیداتوری در انتخابات انجمن علمی

بسمه تعالی


 

 

لیست اعضای محترم انجمن علمی داروسازان ایران  که کاندیداتوری خود را جهت عضویت در هیات مدیره انجمن در انتخابات روز جمعه 7 آذر اعلام نموده اند به شرح زیر اعلام میگردد:


 

 

1-              جناب آقای دکتر سامان احمدنصراللهی

2-              جناب آقای دکتر مسعود جلال

3-              جناب آقای دکتر کامران حاجی نبی

4-              جناب آقای دکتر سید حمید خوئی

5-              جناب آقای دکتر علی رزازان

6-              جناب آقای دکتر احمد رهنمای چیت ساز

7-              جناب آقای دکتر علیرضا سالم

8-              جناب آقای دکتر سیدعلی سبحانیان

9-              جناب آقای دکتر سیدجمال سعیدواقفی

10-         جناب آقای دکتر جمشید سلام زاده

11-         جناب آقای دکتر محمدرضا شانه ساز

12-         جناب آقای دکتر عباس کبریایی زاده

13-         جناب آقای دکتر بابک مصباحی

14-         جناب آقای دکتر سید ابراهیم هاشمی

15-         جناب آقای دکتر فرشاد هاشمیان

 

کاندیداتوری در سمت بازرس

 

1- جناب آقای دکتر میثم خانلربیک

2-جناب آقای دکتر مهدی رجبی