شرایط کاندیداتوری در انجمن علمی داروسازان ایران


 شرایط داوطلبان کاندیداتوری درهیات مدیره انجمن علمی داروسازان ایران


1-     ارسال درخواست کتبی به دفتر انجمن تا تاریخ 93/9/4

2-     داشتن کارت عضویت  معتبر  انجمن علمی داروسازان ایران(کارتی که اعتبار داشته باشد)

3-     نداشتن سوء پیشینه کیفری

 

 انتخابات انجمن علمی داروسازان ایران

 روز جمعه 7 آذر –  ساعت 9:30-11:30

   محل: سالن 2 طبقه زیر همکف همایش های بین المللی رازی

 

دبیرخانه انجمن علمی داروسازان ایران

02188515830

فاکس:88515829-021