آگهی دعوت مجمع عمومی انجمن علمی داروسازان ایران نوبت دوم

بسمه تعالی

 

آگهی دعوت مجمع عمومی انجمن علمی داروسازان ایران(نوبت دوم)

 

بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن علمی داروسازان ایران دعوت میگردد تا در مجمع عمومی این انجمن که در روز جمعه 7 آذر سال جاری  از ساعت 9:30 لغایت 11:30 صبح منعقد میگردد ، شرکت نمایند.

 محل برگزاری: سالن 2 طبقه زیر همکف مرکز همایش های رازی اتوبان همت- جنب بیمارستان میلاد- دانشگاه علوم پزشکی ایران

*ضمنا شرکت در انتخابات فقط در ساعت و زمان فوق الذکر و با ارائه کارت عضویت میسر خواهد بود.

دستورجلسه:

1-استماع گزارش هیات مدیره

2-ارائه صورتهای مالی و تصویب آن

3-گزارش بازرس قانونی انجمن علمی

4- انتخاب هیات مدیره و بازرس انجمن

5-سایر مواردیکه در اختیار مجمع عمومی میباشد.

** از همکاران غیر عضو و یا دارندگان کارت های عضویت قدیمی دعوت میشود که جهت عضویت در انجمن علمی یا تمدید کارت عضویت خود تا قبل از ساعت اداری مورخ پنجم آذر ماه به دفتر انجمن علمی واقع در سهروردی شمالی- خ پالیزی غربی- روبروی کوچه 20-پلاک 76-ط5- واحد 16 مراجعه نمایند.

 

هیات مدیره انجمن علمی داروسازان ایران