سیزدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران

بسمه تعالی

 

انجمن علمی داروسازان ایران به اطلاع همکاران محترم داروساز و پزشک میرساند

ظرفیت ثبت نام در سیزدهمین همایش انجمن علمی داروسازان ایران تکمیل شده است

 

دبیرخانه انجمن علمی داروسازان ایران