اطلاع رساني ساعات همايش انجمن علمي

بسمه تعالي


ضمن تبريك رو زداروساز به كليه همكاران

جامعه پزشكي بويژه داروسازان ارجمند و گرانمايه

 

انجمن علمي داروسازان ايران به اطلاع ميرساند

كه دوازدهمين همايش انجمن علمي داروسازان ايران

با عنوان تجويز و مصرف منطقي دارو و تازه هاي درمان

در بيماريهاي قلبي-عروقي، تنفسي و هورموني 

مورخه 5 لغايت 7 شهريور

در مركز همايشهاي رازي از ساعت 8 صبح لغايت 15 برگزار خواهد شد