فراخوان عضويت در انجمن علمي داروسازان ايران

بسمه تعالي


فراخوان عضويت در انجمن علمي داروسازان ايران


* باتوجه به انقضاي تاريخ كارت هاي عضويت قبلي و تغيير فرمت اين كارت ها همكاراني كه كارت عضويت انجمن علمي را داشته اند مي توانند طي روزهاي برگزاري دوازدهمين همايش ساليانه انجمن علمي داروسازان ايران با تحويل كارت قبلي و ارائه اصل كارت نظام پزشكي به همراه يك قطعه عكس3*4 به محل تعويض كارت در سالن همايش هاي رازي طبقه اول مراجعه نمايند.

 

* همكاران متقاضي عضويت جديد نيز مي توانند به همراه مدارك لازم (يك قطعه عكس 3*4-كپي كارت ملي-كپي كارت نظام پزشكي و ارائه اصل كارت نظام پزشكي و تكميل فرم عضويت)به محل مذبور مراجعه نمايند.

 

 

دوازدهمين همايش انجمن علمي داروسازان ايران

مورخه 5 لغايت 7 شهريور

مكان :سالن همايش هاي رازي- اتوبان همت- جنب بيمارستان ميلاد