تكميل ظرفيت ثبت نام در همايش روز داروساز

بسمه تعالي

 

 

انجمن علمي داروسازان ايران به اطلاع همكاران محترم داروساز  ميرساند

 

ظرفيت ثبت نام در دوازدهمين همايش انجمن علمي داروسازان ايران كه در تاريخ 5 لغايت 7 شهريور ماه سال جاري در مركز همايش هاي رازي برگزار خواهد شد ،تكميل شده است