تبريك به مناسبت نيمه شعبان

بسمه تعالي

خجسته بادبزم قدسیان

در صبحی که آفتاب زمین و آسمان به زیر سقف خانه نرگس طلوع می کند


ای دل شیدای ما، گرم تمنّای تو

کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو

گر چه نهانی ز چشم، دل نبود ناامید

می رسد آخر به هم چشم من و پای تو

نیمه ی شعبان بود روز امید بشر

شادی امروز ما نهضت فردای تو

میلاد يگانه علم بشريت مهدی(عج) ،تصنیف سرخ ترانه های انتظار

بر عموم مسلمین جهان مبارک باد