برنامه CTD -با 8 امتياز بازآموزي غيرمدون -19 و 20 ارديبهشت 92

اطلاعيه  برگزاري کارگاه آموزشی آشنایی با الگوي   CTD

همراه با(8) امتیاز بازآموزی غيرمدون

ثبت دارو در هر کشور از موضوعات بسیار مهم است و كشورهاي مختلف راههاي گوناگوني براي ثبت دارو برگزیده اند. پس از تشكيل اتحاديه اروپا الگوی یکپارچه ای براي تشكيل پرونده هاي دارويي ارائه شد. پس از چند سال ICH   در راستای یکسان­سازي ثبت دارو در كشورهاي مختلف، الگوی CTD   (Common Technical Document  ) را در سال 2003 ارائه نمود. ايران نيز در راستاي روز آمد كردن روند ثبت دارو به اجراي اين فرمت در سطح كشور اقدام نموده است. از اين رو انجمن علمی داروسازان ایران در راستاي ارتقاء سطح كيفي روند ثبت دارو و رسالت علمی خود و به منظور ايجاد هماهنگي در زمينه تنظيم پرونده هاي جامع دارويي در بين كارخانجات داروسازي بر آن شد كه اقدام به برگزاري كارگاههاي آموزشي نحوه تهيه و تنظيم پرونده جامع دارويي با فرمت CTD-ICH   نمايد.اين كارگاه كه طي دو روز برگزار مي شود شامل 12 ساعت آموزش در زمينه معرفي CTD   و شرح كليه قسمت هاي آن جهت تنظيم پرونده هاي دارويي مي باشد .

دبیر علمی:دکتر عباس کبریایی زاده

مدرسین: دکتر عباس کبریایی زاده، دکتر فاطمه فرجادمند، دکتر مهدي احدی برزوكي

 

زمان :19-20 ارديبهشت92

هزینه ثبت نام : 000/000/2 ميليون ریال

مكان: بيمارستان قلب شهيد رجايي – ابتداي اتوبان نيايش

از همكاران محترمي كه مايل به شركت در اين کارگاه هستند، دعوت میشودبا مراجعه به سايت ispha.ircme.ir  ثبت نام سامانه اي خود را انجام داده  و مبلغ ثبت نامي خود را به  شماره حساب 0108107158009 بانک ملی يا شماره كارت (6037991199522099)به نام انجمن علمی داروسازان ایران واریز کرده و شماره فیش( يا شماره كارت خود) را  به دبيرخانه انجمن علمي داروسازان ايران اعلام نمايند.

بديهي است ثبت نام افرادي كه شماره فيش واریزی خود را اطلاع داده اند، قطعي خواهد شد. 

جهت ثبت نام وكسب اطلاعات بيشتر با دبيرخانه انجمن علمي داروسازان ايران

شماره تلفن 31-88515830 تماس حاصل نمايند.