پيام تبريك انجمن علمي داروسازان ايران به منتخبين داروساز در انتخابات نظام پزشكي

بسمه تعالي

انجمن علمي داروسازان ايران

انتخاب شايسته نمايندگان دانشمند و فرهيخته گروه داروسازي در هيات مديره سازمان نظام پزشكي جناب آقايان دكتر سيد حميد خوئي و دكتر خيرالله غلامي را به جامعه داروسازي تبريك ميگوييم.

اعضاي هيات مديره انجمن علمي داروسازان ايران

1-     دكتر محمد رضا شانه ساز 

2-     دكتر سيد جمال سعيدواقفي 

3-     دكتر عباس كبريايي زاده

4-     دكتر فرشاد هاشميان

5-     دكتر فريبرز فرساد

6-     دكتر سيد علي سبحانيان

7-     دكتر مسعود جلال