نتايج ششمين دوره انتخابات نظام پزشكي تهران

بسمه تعالي

داروسازان تهران خیرالله غلامی و حمید خویی را انتخاب کردند

خبرگزاری فارس: بر اساس آخرین نتایج قطعی شده ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی تهران در گروه داروسازان خیرالله غلامی و سید‌حمید خویی بیشترین آراء را به دست آوردند.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، امروز در ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی تهران هزار و 67 داروساز رأی دادند و از بین گروه داروسازان خیرالله غلامی و سید حمید خویی را با بیشترین رأی انتخاب کردند و به هیئت مدیره نظام پزشکی تهران فرستادند.