اسلایدهای همایش سالیانه انجمن علمی داروسازی

 

((استفاده از اسلایدها با ذکر منبع و رعایت اصول حق مالکیت فکری بلامانع است))

دانلود مطالب

1. فرصت ها و تهدیدهای نظام دارویی در افق 1404  (  دانلود )

2. مبانی اخلاقی حرفه ای داروسازی   (  دانلود )

3. آینده داروسازی   (  دانلود )

4. فراغت از تحصیل  (  دانلود )

5. دارورسانی هدفمند با افق 1404  (  دانلود )

6. مطالعات فارماکواپیدمیولوژیک با افق 1404   (  دانلود )

7. اتوماسیون در داروخانه   (  دانلود )

8. استراتژی برای داروهای آینده (  دانلود )

9. صنعت بیمه در افق 1404 (  دانلود )

10. مدیریت زنجیره تامین دارو در افق 1404 (  دانلود )