يازدهمين همايش ساليانه انجمن علمي داروسازان ايران

بسمه تعالي

انجمن علمي داروسازان ايران به اطلاع همكاران

محترم پزشك و داروساز ميرساند:

يازدهمين همايش انجمن علمي داروسازان ايران

به علت تقارن با زمان برگزاري اجلاس سران كشورهاي عضو عدم تعهدها

در تاريخ 18 لغايت 20 شهريورماه سال جاري

با 18 امتياز بازآموزي غيرمدون

در سالن همايش هاي رازي برگزار ميشود.

ثبت نام از طريق شركت توزيع داروپخش انجام ميگردد.

همكاران محترم در شهرستانها و شاغل در عرصه صنعت لطفا جهت ثبت نام با شماره تلفن: 9-88988476 021تماس حاصل نماييد.

دبيرخانه انجمن علمي دراوسازان ايران:02188515830