رئيس انجمن علمي داروسازان ايران : امكان پوشش بيمه‌اي 202 قلم داروي جديد وجود ندارد

رئيس انجمن علمي داروسازان ايران گفت: به دليل ضعف بيمه‌ها، امكان پوشش بيمه‌اي 202 قلم داروي جديد وجود ندارد. به گزارش ايلنا، سيد حميد خوئي درمورد وعده وزير بهداشت مبني بر قرار گرفتن 202 قلم دارو تحت پوشش بيمه، گفت: اين اقدام شدني نيست زيرا بيمه‌ها در شرايط فعلي توان پرداخت و پوشش هزينه‌هاي اين دارو‌ها را ندارند. رئيس انجمن علمي داروسازان ايران با بيان اينكه صنايع داروسازي به شدت پيچيده و هزينه بر است، افزود: از همين رو نياز به نوسازي و بازسازي جدي در زمينه صنايع داروسازي كشورداريم ودراين مسير لازم است كه دولت حمايت‌هاي همه جانبه‌اي داشته باشد. خوئي با بيان اينكه در حال حاضر به لحاظ عددي 97 درصد داروهاي مصرفي در داخل توليد مي‌شود، تصريح كرد: ساخت برخي از دارو‌ها مقرون به صرفه نيست زيرا حجم مصرف آن دارو‌ها پايين است و همچنين هزينه‌هاي بالايي را براي ساخت به دنبال خواهند داشت. وي در مورد تاثير‌گذاري اعمال تحريم‌ها در صنعت دارويي كشور گفت: دارو در هيچ كشوري تحريم نمي‌شود، تنها ممكن است تحريم‌هاي بانكي به طور غيرمستقيم در زمينه دارو تاثير داشته باشد. خوئي تاكيدكرد: اعمال تحريم‌ها ممكن است مانند هر عرصه ديگري تاثيرات خود را در صنعت داروسازي كشور بگذارد اما آنچه مسلم است براي توليد داروهاي حياتي و اساسي نگراني جدي نداريم زيرا تحريم‌ها چيز تازه‌اي نيست و سال‌ها است كه اعمال مي‌شود.