رئيس انجمن داروسازان :درمان با شيمي داروها تا 15 سال آينده تغيير مي کند

رییس انجمن علمی داروسازان ایران گفت: پیش بینی می شود 10 تا 15 سال آینده درمان با شیمی داروها کنار گذاشته شود و شکل و نحوه درمان بیماری ها تغییر کند .دکتر سید حمید خویی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما افزود : با تحقیقات و مطالعات در حوزه داروسازی می توان پیش بینی کرد که نحوه درمان با داروها و شکل درمان تغییر خواهد کرد و خلق و تولید فناوری جدید روز به روز در حال تحول است . وی درباره برگزاری یازدهمین همایش انجمن علمی داروسازان ایران گفت : در این همایش آخرین فناوری اطلاعات دارویی ، تولید و توزیع دارو ها را به مخاطبان ارایه خواهیم کرد و داروسازان با فناوری پیشرفته آشنا خواهند شد .وی افزود:این همایش به عنوان بزرگترین تجمع حرفه ای قشر داروسازان محسوب می شود و شعار اصلی امسال چشم انداز داروسازی ایران در افق 1404 اعلام شده است . وی گفت : در این همایش بررسی نقشه جامع سلامت در حوزه داروسازی ، حوزه مهم دارو درمانی در حالت ها ی بحرانی ، صنعت بیمه ، پوشش بیمه در افق آینده ، اثرات داروها بر روی افراد جامعه ، عوارض داروها ، تنوع ژنتیکی درایران و داروها ، مقررات و قوانین داروها ، مشکلات شرکت های دارویی و تولید فرآورده های دارویی بررسی می شود.  یازدهمین همایش انجمن علمی داروسازان ایران 18 تا 20شهریور در سالن همایش رازی برگزار می شود .