چگونگی ثبت نام در بازآموزی

سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی به منظور اجرای دقیق قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی، سازماندهی ، تسهیل و تسریع امور مراکز مجری و مشمولین محترم قانون، راه اندازی شده است.این سامانه در مرحله اول در  دانشگاه های علوم پزشکی کشور به بهره برداری رسیده است. کلیه مشمولین به منظور شرکت در برنامه های آموزش مداوم و انجام امور مربوطه لازم است به سایت WWW.IRCME.IR مراجعه (مطابق با فرآیند ثبت نام در فلوچارت ضمیمه) و از لیست مراکز مجری آموزش مداوم ضمن انتخاب دانشگاهی که میخواهند تحت پوشش آن باشند فرم عضویت را تکمیل نمایند . مزایای عضویت در این سامانه به شرح ذیل می باشد:

 • رویت برنامه های آموزش مداوم ارائه شده در کلیه مراکز آموزش دهنده کشور

 • امکان دریافت و رویت کارنامه آموزش مداوم پزشکی توسط مشمولین قانون

 • تسریع در صدور تمدید پروانه مشمولین محترم در پایان هر دوره بدون حضور و پیگیر ی مشمولین

 • اطلاع از آیین نامه ها و قوانین مربوطه

 • اطلاع رساني مطلوب از رويدادهاي آموزش مداوم به مشمولين قانون آموزش مداوم

 • جستجوي برنامه هاي آموزش مداوم توسط مشمولين و مراكز آموزش مداوم

 • ثبت نام در برنامه هاي حضوري وغيرحضوري توسط مشمولين

 • كاهش زمان ثبت نام مشمولين در برنامه ها با توجه به ثبت اطلاعات اوليه مشمول در سامانه و عدم نياز به ورود اطلاعات تكراري

 • امكان ثبت امتياز دوره 5 ساله گذشته در سامانه كه به اين ترتيب امكان ارسال اطلاعات به مراكز مجري قانون (سازمان محترم نظام پزشكي) به منظور صدور مجوز تمديد فعاليت مشمولين محترم قانون فراهم شده است.

نکات زیر را حتما مد نظر قرار دهید:

 • برای ثبت نام در برنامه ها باید در سایت آموزش کل مداوم عضو شده باشید.

 • بدون ثبت نام امکان شرکت در همایشها و بازآموزی ها وجود ندارد.

 • آخرین مهلت ثبت نام آخرین ساعت روز قبل از شروع هر همایش (برنامه )می باشد( با شرط پر نشدن سقف برنامه)