پیام دکتر فرشاد هاشمیان، رئیس انجمن علمی داروسازان ایران

در میان گزینه های متعدد و متنوعی که امروزه برای درمان بیماری ها در دسترس هستند،داروها نقش اصلی و اساسی دارند و سهم عمده مداخلات پزشکی را به خود اختصاص می دهند، اما نمی توان انکار کرد که داروها همیشه اهداف مورد نظر درمانگران و بیماران را از به کارگیری آنها محقق نمی سازند چرا که یک تعریف کاربردی و واقع گرایانه، دارو را به عنوان سمی معرفی می کند که تنها در مواردی که طی شرایط معین و کنترل شده به کار رود، می تواند آثار مطلوبی را برای تشخیص ، پیشگیری و درمان بیماری ها ایجاد کند. پرواضح است که فراهم آوردن شرایطی که داروها بتوانند بیشترین آثار شفابخش و کمترین خواص سمی را از خود نشان دهند بیش و پیش از هر چیز منوط و مشروط به برخورداری تجویز کنندگان و مصرف کنندگان آنها از آگاهی ها و دانستنی های لازم و کافی در مورد داروهای مصرفی است.هر چه این اطلاعات کاربردی تر، درست تر و روزآمدتر باشد می توان انتظار داشت که دارو درمانی نیز نتایج مطلوب تری به بار آورد. از این رو می توان ادعا کرد که قراردادن چنین اطلاعاتی در دسترس اعضای تیم سلامت، از جمله پزشکان، داروسازان و پرستاران می تواند نقش چشمگیری در بهینه سازی کیفی و کمی خدمات پزشکی ، فراگیر تجویز منطقی داروها به وسیله پزشکان و ارائه خدمات و مراقبت های دارویی کارآمدتر به وسیله داروسازان و بالاخره هنجار کردن مصرف داروها در کشورمان داشته باشد. برگزاری سمینار کنونی از جمله گام هایی است که انجمن علمی داروسازان ایران در راستای تحقق هدف اصلی خود مبنی بر ارتقای سطح دانش و آگاهی حرفه ای همکاران جامعه برداشته است.امید آنکه حاصل برگزاری این سمینارها ،برخورداری هم میهنان عزیزمان از خدمات پزشکی کارآمدتر و روزآمدتر باشد.وظیفه خود میدانم که از همکاریهای صمیمانه شرکت نیازطب آریا در برگزاری این سمینار تقدیر و تشکر نمایم. پیروز و سربلند باشید.

دکتر فرشاد هاشمیان
رئیس انجمن علمی داروسازان ایران