معرفی انجمن

انجمن علمی داروسازان ایران در سال 1381 با هدف ارتقای سطح علمی و جایگاه داروسازی کشور تاسیس گردید.این انجمن در سال های گذشته تحت عناوین مختلف تلاش های بسیاری برای آموزش هر چه بهتر همکاران داروساز انجام داده است.برگزاری 10 دوره همایش روز داروساز در شهریورماه هر سال برپایی کارگاه های متعدد در زمینه علوم دارویی بالینی و تدوین عناوین آموزشی در قالب لوح فشرده و نیز انتشار مجموعه اسلایدهای آموزشی نمونه هایی از فعالیت های انجام شده توسط این مرکز هستند.انجمن علمی داروسازان ایران در طول این سالها برای ارائه آموزش ها با بالاترین کیفیت سعی در همکاری با بهترین و مجرب ترین اساتید کشور داشته است تا پاسخگوی نیازهای علمی جامعه داروسازی که حاصل نظرسنجی مداوم از همکاران بوده است باشد.این انجمن در ادامه ارائه خدمات آموزشی و بازآموزی خود در نظر دارد تا علاوه بر فعالیت های جاری در نیمه دوم سال 90 و نیمه اول سال 91 دوره های بازآموزی و آموزش مداوم غیر حضوری کارگاه های عملی و تئوری در جهت افزایش توانمندیهای همکاران با تمرکز بر روی حوزه صنعت ، تجارت و بالین را برگزار کند.افزایش فعالیت و مشاوره های علمی به مراکز مرتبط از جمله وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، ارائه خدمات علمی در خصوص مقالات علمی اعضای انجمن، افزایش ارتباط سیستماتیک با سایر انجمن ها در جهت ارتقای سطح علمی داروسازان و اعضای سایر انجمن های علمی گروه پزشکی نیز از اهداف آتی انجمن علمی داروسازان میباشد.