انجمن علمی داروسازان ایران برگزار می کند : دومین کنفرانس تجویز و مصرف منطقی مکمل ها

انجمن علمی داروسازان ایران برگزار می کند : دومین کنفرانس تجویز و مصرف منطقی مکمل ها - با 16 امتیاز بازآموزی

دوازدهمين همايش ساليانه انجمن علمي داروسازان ايران 5 لغايت 7 شهريور- مركز همايش هاي رازي

برگزاري دوازدهمين همايش ساليانه انجمن علمي داروسازان ايران 5 لغايت 7 شهريور- مركز همايش هاي رازي

دوازدهمين همايش ساليانه انجمن علمي داروسازان ايران 5 لغايت 7 شهريور- مركز همايش هاي رازي

برگزاري دوازدهمين همايش ساليانه انجمن علمي داروسازان ايران 5 لغايت 7 شهريور در مركز همايش هاي رازي

دوازدهمين همايش ساليانه انجمن علمي داروسازان ايران 5 لغايت 7 شهريور- مركز همايش هاي رازي

برگزاري دوازدهمين همايش ساليانه انجمن علمي داروسازان ايران 5 لغايت 7 شهريور در مركز همايش هاي رازي

http://ispha.ir/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/409014slide.jpg http://ispha.ir/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/690763DSC_0081.jpg http://ispha.ir/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/374473hamayesh.jpg http://ispha.ir/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/256593khoei.jpg
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيكي
نظرسنجي سايت
نظرتان در خصوص عملكرد انجمن چيست؟